การทำประกันชีวิตถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไร มีเงินก็ทำได้แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องมีความละเอียดรอบคอบและซื้อประกันให้ตรงกับวัตถุประสงค์

6 วิธีเลือกซื้อประกันชีวิตให้เหมาะสมกับตัวเรากรุงไทย แอกซ่า iGen จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองนาน มีเงินคืน ลดหย่อนภาษีได้ คลิกเลย!
 

การทำประกันชีวิต ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงและหลักประกันของครอบครัว แต่บางครั้งก็มีปัญหาตามมามากมาย จากความไม่เข้าใจและการเลือกแบบประกันชีวิตที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับ หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นก็ไม่ได้รับความคุ้มครองที่เพียงพอ ดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกทำประกันชีวิตเราต้องมาพิจารณาถึงความต้องการของเราก่อน ต่อไปนี้เป็นแนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิตให้เหมาะกับตัวเราครับ

 

6 ข้อสำคัญก่อนพิจารณาเลือกซื้อประกันชีวิต

 

  1. ตรวจสอบความสามารถในการชำระเบี้ยประกันของเรา
   ก่อนอื่นเราต้องรู้ความสามารถของเราก่อนว่า มีความสามารถที่จะชำระเบี้ยได้ในอัตราที่เท่าใด เพราะการชำระเบี้ยประกันชีวิต สามารถชำระได้แบบรายเดือน ราย 6 เดือน และรายปี  เราต้องตรวจสอบรายได้และรายจ่ายของเราว่ายังเหลือพอที่จะนำเอามาชำระเบี้ยได้หรือไม่ ซึ่งจำนวนเงินที่เราสามารถชำระได้จะเป็นตัวกำหนดวงเงินที่เราจะเอาประกันครับ
  2. กำหนดวงเงินประกันชีวิตที่ต้องการ
   หลังจากที่เรากำหนดวงเงินชำระเบี้ยประกันไว้คร่าว ๆ แล้วว่าเราสามารถชำระได้เท่าใด หลังจากนั้นก็มาดูว่าวงเงินที่เราต้องการเอาประกันนั้น เหมาะสมกับจำนวนเงินที่เราสามารถชำระได้หรือไม่
  3. เลือกแบบการทำประกันชีวิตให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรา
   แบบประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือก ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าการทำประกันชีวิตครั้งนี้เราทำเพื่อวัตถุประสงค์ใด อาจจะเป็นการประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์หรือประกันชีวิตแบบมีประกันสุขภาพพ่วงเข้ามาด้วย เราก็ต้องเลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการมากที่สุด
  4. เปรียบเทียบประกันกับหลาย ๆ บริษัท
   การเปรียบเทียบแบบประกันกับหลาย ๆ บริษัท ก็เพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบถึงความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เราจะได้รับว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน และเราจะได้เปรียบเทียบด้วยว่าหากเป็นแบบประกันชนิดเดียวกันแล้ว ค่าเบี้ยประกันที่เราจะต้องจ่ายมีความแตกต่างกันหรือไม่ ถูกหรือว่าแพงกว่ากันไปเท่าไหร่ ก็จะทำให้เราเลือกได้คุ้มค่ากับความต้องการของเรา
  5. เลือกบริษัทประกันที่ให้บริการดีและมีความมั่นคง
   บริษัทประกันชีวิตที่มีความมั่นคง มีความจริงใจและตัวแทนประกันชีวิตดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ย่อมเป็นทางเลือกในการซื้อประกันชีวิตของเรา เพราะบริษัทที่มีประวัติการบริการที่ดีและเอาใจใส่ลูกค้าจะทำให้เรามีความสบายใจว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราจะได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างดี และได้รับวงเงินเอาประกันอย่างรวดเร็วไม่บิดพลิ้ว
  6. เมื่อได้รับกรมธรรม์มาแล้ว ต้องตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงให้ถี่ถ้วน
   คนเราส่วนใหญ่ที่ทำประกันชีวิต เกือบร้อยทั้งร้อยเมื่อได้รับกรมธรรม์มาแล้วก็มักจะไม่สนใจอ่านรายละเอียดในกรมธรรม์ ได้มาก็เก็บเอาไว้ในตู้จนลืมไปเลย จะใช้อีกทีก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อเราได้รับกรมธรรม์มาแล้ว ให้ทำการอ่านและศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์อย่างละเอียด หากพบว่ามีเงื่อนไขใดที่ไม่ถูกต้องหรือตรงตามที่ตกลงกันไว้ก็จะได้ทำการแก้ไขได้ทันท่วงที

 

การทำประกันชีวิตถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไร มีเงินก็ทำได้แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องมีความละเอียดรอบคอบและซื้อประกันให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือความต้องการของเราให้มากที่สุด อย่าซื้อประกันเพียงแค่คำชักชวนของนายหน้าขายประกัน โดยไม่ได้พิจารณาถึงความสามารถและความต้องการที่แท้จริงของเรา ดังนั้นต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนที่จะซื้อประกันชีวิตครับ