วิธีการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บง่ายๆ สนใจอยากสมัครบัตรเครดิตฟรีๆ คลิกเลย

วิธีการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ก่อนสมัครบัตรเครดิตควรรู้อะไรบ้างก่อนสมัครบัตรเครดิตควรรู้อะไรบ้าง

เมื่อมาถึงการตัดสินใจที่จะสมัครบัตรเครดิตกันแล้ว นั่นหมายความว่าเราเองมีความจำเป็นหรือมีจุดประสงค์ที่จะใช้งานบัตรเครดิตกันแล้ว อย่ามองข้ามการเรียนรู้ให้รอบครอบก่อนตัดสินใจ แล้วอะไรบ้างที่เราน่าจะเรียนรู้ก่อนที่จะตัดสินใจ

ค้นหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ  ก่อนที่เราจะตัดสินใจนั้นเราเองต้องมีจุดประสงค์เป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะใช้บัตรนั้นเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง เพิ่มยอดการซื้อ หรือเพื่อสะสมแต้ม เพื่อให้เราเลือกบัตรที่เหมาะสมกับความต้องการของเรา ตรวจสอบดูเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดการใช้งานผิดประเภทจนทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมสูงเกินความจำเป็น เช็คดูระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยให้แน่นอน ดูข้อดีข้อเสียของบัตรซึ่งบัตรแต่ละชนิดแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันเราจึงควรศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบและตัดสินใจให้เหมาะกับเราและให้ได้ประโยชน์กับเราให้มากที่สุด

เตรียมข้อมูลประวัติเครดิตของเราให้พร้อม  เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าธนาคารย่อมมีการตรวจสอบประวัติเครดิตทางการเงินของเรา ดังนั้นเราต้องเตรียมข้อมูลประวัติให้คุณสมบัติที่ดีมีความสามรถที่จะผ่อนชำระยอดเงินได้  หมายถึงประวัติการเงินต้องไม่ค้างชำระ ไม่ว่าจะ ค่าน้ำ ค่าไฟ ต่างๆที่มีในระบบหากข้อมูลเครดิตเราดีโอกาสในการผ่านการอนุมัติจากธนาคารก็มีสูงด้วยเช่นกัน รวมทั้งข้อมูลรายรับของคุณต้องเหมาะสมกับวงเงินด้วย

ตัดสินใจเลือกช่องทางการสมัครและเลือกธนาคารเจ้าของบัตร ตรงนี้เริ่มจากการเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละธนาคาร สิทธิประโยชน์ อันไหนที่ตรงใจเราที่สุดจึงตัดสินใจเลือกธนาคารนั้น หลังจากนั้นก็ตัดสินใจอีกว่าจะเลือกสมัครในช่องทางไหน จะสะดวก และปลอดภัยสำหรับเรามากที่สุด เนื่องจากข้อมูลส่วนตัวของเราที่ใช้ในการสมัครเป็นสิ่งที่สำคัญ หากไม่รอบครอบอาจทำให้ข้อมูลของเราผิดพลาดตกไปยังมิจฉาชีพได้

การตรวจเอกสารก่อนสมัคร ตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะดำเนินการสมัคร เราเองต้องตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนเนื่องจากหากข้อมูลผิดพลาดไม่ครบถ้วนแล้วอาจส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติหรืออาจทำให้เรายุ่งยากในการแก้ไขเพิ่มเติมและอาจทำให้เสียเวลาและเสียโอกาสได้ เอกสารที่ใช้หลักๆเลยสำหรับการสมัคร ซึ่งธนาคารไหนๆก็มักจะใช้คือ

  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ
  • สำนาบัญชีย้อนหลัง(3-6 เดือน)

โดยทั่วไปแล้วจะใช้อยู่ประมาณนี้ แต่หากธนาคารไหนต้องการอย่างอื่นเพิ่มเติมก็แล้วแต่กรณีหรือแล้วแต่หลักเกณฑ์สินเชื่อของธนาคารนั้นๆจะเรียกเอกสารต่างๆเอง

จากขั้นตอนต่างๆในการเตรียมพร้อมก่อนที่จะสมัครบัตรเครดิตใดๆ สิ่งเหล่านี้เป็นการกลั่นกรองก่อนว่าเรานั้นเหมาะสมที่จะสมัครบัตรเครดิตหรือไม่ หากในขั้นตอนการเตรียมการนี้สะดวกไม่พบปัญหาใดๆนั่นก็แสดงว่าเราเองก็น่าจะมีคุณสมบัติใช้ได้แล้ว แต่ถ้าเพียงการเตรียมความพร้อมนี้เรายังมีอาการติดๆขัดๆ เจอปัญหาคุณสมบัติไม่ตรงหรือต้องแก้ไขนั่นก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าเราอาจจะมีคุณสมบัติไม่พอ ก็ควรตรองดูให้ดีก่อนว่าจะชะลอไว้ก่อนไว้ให้พร้อมกว่านี้แล้วค่อยลองดูใหม่ดีไหม