เคล็ดลับสมัครบัตรเครดิตยังไงให้ผ่านง่ายและรวดเร็ว วันนี้เราจะมาแนะนำถึงเคล็ดลับการสมัครบัตรเครดิตให้ผ่านง่าย ๆ และรวดเร็วกันครับ

5 เคล็ดลับสมัครบัตรเครดิตยังไงให้ผ่านง่ายและรวดเร็วในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน บรรดาพนักงานมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ก็อาจจะมีความขัดสนในเรื่องการใช้จ่าย เพราะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น หรือมีเรื่องฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินอย่างกะทันหัน ทั้งหมดเหล่านี้มักจะเป็นเรื่องราวปกติของชนชั้นกลาง การจะได้เงินมาใช้จ่ายเพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องหารายได้เสริม หรือนำเงินในอนาคตมาใช้ ด้วยการกู้ยืมหรือใช้จ่ายจากบัตรเครดิต แต่ใช่ว่าทุกคนที่ต้องการบัตรเครดิตแล้วจะสมัครผ่านได้อย่างง่าย ๆ บางคนก็สมัครผ่านง่าย บางคนก็สมัครผ่านยาก ยื่นสมัครเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านซักที

วันนี้เราจะมาแนะนำถึงเคล็ดลับการสมัครบัตรเครดิตให้ผ่านง่าย ๆ และรวดเร็วกันครับ

  • เอกสารการสมัคร เบื้องต้นเลยคือการกรอกเอกสารการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาให้เรียบร้อย สอบถามพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ละเอียดถึงเอกสารที่จะต้องใช้ และในการจัดเตรียมเอกสาร เราต้องทำให้เรียบร้อยชัดเจนอ่านง่าย
  • ประวัติการทำงาน อาชีพพนักงานประจำและข้าราชการ มักจะเป็นอาชีพที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตต้องการเป็นลูกค้ามากที่สุด เพราะเป็นอาชีพที่มีรายได้ประจำแน่นอนทุกเดือน หากเป็นข้าราชการก็มีความมั่นคงในอาชีพสูง (คือไม่ถูกให้ออกจากงานง่าย ๆ ว่างั้นเถอะ) แต่ใช่ว่าพนักงานเงินเดือนจะสมัครบัตรเครดิตผ่านเสมอไป ยังมีข้อปลีกย่อยในการพิจารณาอีกหลายเรื่อง ทั้งอายุงาน ตำแหน่งงานและอัตราเงินเดือน หากเข้าทำงานเป็นพนักงานใหม่หรือยังไม่ผ่านการทดลองงาน ก็ยังไม่ควรสมัครบัตรเครดิต เพราะยังไงก็คงไม่ผ่าน รอให้พ้นการทดลองงานและเงินเดือนถึงเกณฑ์ที่กำหนดค่อยยื่นสมัครก็ได้
  • ความน่าเชื่อถือ สร้างประวัติเครดิตให้ดี – ความน่าเชื่อถือหรือการมีเครดิตที่ดีเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการยื่นขอมีบัตรเครดิต เพราะทางผู้ให้บริการบัตรเครดิตจะต้องตรวจสอบข้อมูลเครดิตของเรากับ เครดิตบูโรอย่างแน่นอน การมีประวัติเครดิตที่ดีก็จะทำให้ง่ายต่อการพิจารณา แต่บางทีคนที่ไม่มีประวัติในเครดิตบูโรเลย หรือสืบค้นแล้วไม่พบประวัติด้านเครดิต ก็อาจจะสมัครไม่ผ่านเช่นกัน ดังนั้นวิธีง่าย ๆ ในการสร้างเครดิตคือ ให้ไปสมัครสินเชื่อบุคคลหรือบัตรรองต่าง ๆ แล้วชำระหนี้ให้ตรงเวลาเสมอและอย่าผิดนัดหรือจ่ายล่าช้า เพื่อเป็นการสร้างประวัติเครดิตที่ดี จะทำให้ผ่านการพิจารณาได้ง่ายขึ้น
  • ข้อมูลติดต่อต้องชัดเจนติดต่อได้ – ข้อมูลการติดต่อเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เช่นกัน การเป็นบุคคลล่องลอยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน ก็ย่อมที่จะไม่ผ่านการพิจารณา ดังนั้นการยื่นข้อมูลที่อยู่และการติดต่อต้องเป็นที่อยู่ที่เราอยู่ถาวร ติดตามตัวได้ และการให้เบอร์โทรศัพท์ควรจะเป็นเบอร์โทรศัพท์บ้านที่มีผู้รับสายตลอดเวลา ส่วนการให้เบอร์มือถือก็ต้องพร้อมรับโทรศัพท์ตลอดเวลา เพราะจะมีการโทรมายืนยันตัวตนของเราจากผู้ออกบัตร หลังจากยื่นเอกสารไปแล้วเราต้องคอยรับโทรศัพท์ให้ดี หากเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนอาจพลาดการพิจารณาได้
  • ความสำคัญของลายเซ็น – ลายเซ็นที่เราใช้ในการสมัครบัตรเครดิตควรเป็นลายเซ็นที่เราใช้อยู่เป็นประจำ ฝึกเซ็นให้คล่องและเหมือนกันทุกลายเซ็น เพราะเราต้องเซ็นชื่อในเอกสารต่าง ๆ หากลายเซ็นไม่เหมือนกันก็อาจทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาได้

ดังนั้นการที่เราจะสมัครขอมีบัตรเครดิต จริง ๆ แล้วไม่ได้ยากเย็นไปเสียทีเดียว หากเรามีคุณสมบัติครบและเตรียมตัวให้พร้อมทั้งทางด้านเอกสารและประวัติด้านเครดิตที่ดี ก็ไม่ยากที่จะได้รับการพิจารณาให้มีบัตร หากการขอมีบัตรเครดิตของเราประสบความสำเร็จได้บัตรมาแล้ว ก็ควรใช้บัตรให้เกิดคุณค่าและตรงตามประโยชน์ที่มุ่งหวังและใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาด จะได้ไม่ต้องเสียใจกับการเป็นหนี้ในภายหลังครับ