การวางแผนทำประกันชีวิต คือการสร้างหลักประกันความเสี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรา อันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันไม่แน่นอน

5 ประโยชน์สำคัญของการทำประกันชีวิต



กรุงไทย แอกซ่า iGen จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองนาน มีเงินคืน ลดหย่อนภาษีได้ คลิกเลย!
 

การวางแผนทำประกันชีวิต คือการสร้างหลักประกันความเสี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรา อันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันไม่แน่นอน การทำประกันชีวิตมีประโยชน์อย่างมากและเป็นส่วนช่วยให้บุคคลที่อยู่เบื้องหลังไม่ต้องมาลำบากหากตัวเรามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น มาดูกันว่าประโยชน์ของการทำประกันชีวิตมีอะไรกันบ้าง

 

ประโยชน์ 5 ประการของการทำประกันชีวิต

 

  1. เป็นหลักประกันความเสี่ยงภัยของชีวิต “ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน” ยังเป็นคำกล่าวที่ใช้ได้อยู่เสมอ เราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าชีวิตเราจะเป็นอย่างไร จะต้องเจอและเสี่ยงกับอะไรบ้าง การทำประกันชีวิตไว้ก็เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความเสี่ยงสำหรับอนาคตนั่นเอง เพราะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น การที่เราได้เตรียมรับมือไว้ด้วยการทำประกันชีวิตก็จะทำให้ภาระหนักที่เราและครอบครัวต้องรับนั้นเบาบางลงได้
  2. ส่งเสริมและสร้างนิสัยการออมการทำประกันชีวิตก็ถือได้ว่าเป็นวิธีการออมที่ดีวิธีหนึ่ง เพราะหากถึงที่สุดและหมดระยะประกันภัยแล้ว ไม่มีภัยใดๆ เกิดขึ้น เงินที่เราได้ส่งเบี้ยประกันไปก็สามารถเวนคืนกลับมาพร้อมผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยได้ หรือหากเกิดภัยขึ้นจริง ๆ เราก็ยังได้รับความคุ้มครองตามวงเงินที่เราได้ทำประกันเอาไว้นั่นเอง
  3. ได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ การทำประกันชีวิตที่มีระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันที่เราส่งไปในแต่ละปีนั้นเราสามารถนำเอาไปเป็นสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ ทำให้ภาษีที่เราต้องเสียในแต่ละปีน้อยลง หรืออาจได้รับคืนภาษีหากคำนวณแล้วเราโดนหักภาษีไปเกิน เราก็จะได้รับประโยชน์ด้านนี้อีกทางหนึ่งด้วย
  4. เพื่อสร้างสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่เราทุกคนย่อมต้องพบเจอเป็นประจำ หากเจ็บไข้เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็คือว่าไม่สำคัญ แต่ในบางคนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรง หรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพไว้ ก็เพื่อเป็นการสร้างสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลไว้ให้กับตนเองในอนาคต เพราะเราจะได้ไม่ต้องลำบากหากเกิดการเจ็บป่วยที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง การทำประกันชีวิตไว้ก็เพื่อช่วงแบ่งเบาภาระด้านการรักษาพยาบาลให้เรานั่นเองครับ
  5. เพื่อเป็นทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ทุพพลภาพหรือพิการถาวรหากวันใดวันหนึ่งที่เราต้องเจอเหตุการณ์ร้ายแรงจนต้องสูญเสียอวัยวะ หรือทำให้พิการอย่างถาวร จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หากเรามีการทำประกันชีวิตไว้ เราก็จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขและวงเงินที่เราได้ทำประกันเอาไว้  และเอาไว้ใช้เป็นเงินทุนสำรองในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวไม่ให้ต้องตกระกำลำบากมากนัก

 

การทำประกันชีวิต จึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นต้องทำไว้ อย่างน้อยก็ต้องทำไว้ซักหนึ่งกรมธรรม์ก็ยังดี เพราะเราไม่อาจจะล่วงรู้อนาคตของเราได้ว่าจะต้องพบเจอเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรบ้าง การโอนความเสี่ยงภัยไปให้กับบริษัทประกันช่วยแบ่งเบาภาระหากเกิดเหตุการณ์นั้นจริง ๆ ก็เป็นทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับ