การเก็บออม เป็นพื้นฐานของการสร้างชีวิตและเป็นรากฐานของการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย และมีประโยชน์มากมาย

5 คุณประโยชน์สำคัญของการเก็บออมการเก็บออม ไม่ว่าจะออมมากหรือออมน้อย ขึ้นชื่อว่าเงินออมแล้วก็ดีทั้งนั้น เพียงแต่ว่าหากเราจะออมอย่างจริง ๆ จัง  ๆ ก็ต้องมีเป้าหมายของการออมและมีการวางแผนการออมด้วย เพื่อเอาไว้เป็นทางเดินให้เรารู้ว่าเราจะเก็บออมไปเพื่ออะไร คุณประโยชน์ของการออมนั้นมีมากมายหลายประการ ในที่นี้ ขอยกประโยชน์ของการออมมาฝากคุณผู้อ่านทุกท่านดังนี้ครับ

 

ความสำคัญและประโยชน์ของการออม 5 ประการคือ

 

  • เป็นการสร้างเสริมความมีวินัยทางด้านการเงินให้กับตนเองการเก็บออม เป็นการสร้างวินัยที่ดีวิธีหนึ่ง เพราะเมื่อเรามีเป้าหมายและวางแผนการออมแล้ว เราก็ต้องมีความสม่ำเสมอในการเก็บเงิน เช่นเราวางแผนไว้ว่าจะออมเดือนละ 2,000 บาท เราก็ต้องมีวินัยเก็บออมให้ได้ทุกเดือน ไม่ใช่ว่าเดือนนี้ออมได้ แต่เว้นไปอีกสองเดือนค่อยเก็บใหม่ แบบนี้ก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการออมได้ ดังนั้น การออมเงินจึงเป็นการสร้างวินัยให้กับตัวเราไปในตัวครับ
  • มีเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือต้องออกจากงานกะทันหันจะดีแค่ไหนหากล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์ แต่หากล้วงกระเป๋าแล้วพบแต่ความว่างเปล่าก็คงเป็นน่าเศร้าไม่น้อย การออมเงินจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด ในช่วงที่เรายังมีแรงมีงานประจำทำอยู่ ต้องรู้จักแบ่งปันรายได้ที่ได้รับทุกเดือนเอาไว้เป็นเงินออม 

    เบื้องต้นให้เก็บอย่างน้อย 10% ของเงินเดือน เอาไปใส่ไว้ในบัญชีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน และจำนวนเงินที่ควรเก็บให้ได้อย่างน้อยก็ประมาณ 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายประจำของเรา สมมุติว่าเราใช้จ่ายเงินเดือนละ 20,000 บาท เราก็ควรมีส่วนของเงินออมเผื่อฉุกเฉินไว้ประมาณ 60,000-120,000 บาท คือ 3 และ 6 เดือนนั่นเอง ในกรณีที่เราต้องตกงานกะทันหัน เราก็จะมีเงินทุนสำรองไว้ใช้จ่ายในระหว่างการหางานใหม่ได้อีก 3-6 เดือนเพราะฉะนั้น การเก็บออมเผื่อภาวะฉุกเฉินของชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้น ๆ ที่ต้องมีสำหรับคนทำงานอย่างเราทุกคน

  • มีเงินไว้สำหรับการลงทุนสร้างอาชีพที่เราชอบในอนาคตข้อนี้เป็นข้อดีสำหรับคนที่ต้องการเป็นนายตัวเอง หรืออยากจะมีกิจการธุรกิจเป็นของตัวเอง การเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายในการลงทุนธุรกิจ ที่เราได้เก็บออมไว้แล้วนั้น จะสามารถทำให้เราออกมาสร้างตัวสร้างธุรกิจของตนเองได้เร็วกว่าคนที่ไม่มีเงินออม เพราะเรามีเงินทุนสำรองจากการอดออมเอาไว้แล้วนั่นเอง
  • มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ
    การเป็นคนแก่ชราที่ยากจนและยังต้องทำงานงก ๆ อาศัยเงินเลี้ยงดูจากรัฐบาลหรือการหยิบยื่นของลูกหลาน เป็นเรื่องน่ากลัวอย่างยิ่งของคนที่ไม่มีการวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณ  หากต้องการเป็นคนชราที่ร่ำรวยและใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีคุณค่า ก็ต้องวางแผนการออมสำหรับอนาคตไว้เสียตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ เพราะเงื่อนไขของเวลาจะทำให้เป้าหมายการออมสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น
  • เงินออมสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ พื้นฐานของความมั่งคั่งร่ำรวย คือการเก็บออม เมื่อเราสามารถเก็บออมเงินได้จำนวนหนึ่ง เราสามารถเอาเงินออมไปต่อยอดให้ออกดอกออกผลได้ด้วยการลงทุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทำธุรกิจ ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในตราสารการเงินต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าของเงินออมให้มากขึ้นและสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ในที่สุด

 

การเก็บออม เป็นพื้นฐานของการสร้างชีวิตและเป็นรากฐานของการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย และมีประโยชน์มากมายมหาศาลต่อการสร้างชีวิตให้มั่นคงและปลอดภัยในอนาคตครับ