ในปัจจุบันนี้ค่ารักษาพยาบาลมักจะมีราคาแพงขึ้นทุกขณะ และหลักประกันสุขภาพที่ทางรัฐบาลมีบริการให้กับประชาชนก็ไม่เพียงพอและครอบคลุม

6 คุณประโยชน์ของการทำประกันสุขภาพกรุงไทย แอกซ่า iGen จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองนาน มีเงินคืน ลดหย่อนภาษีได้ คลิกเลย!
 

ในปัจจุบันนี้ค่ารักษาพยาบาลมักจะมีราคาแพงขึ้นทุกขณะ และหลักประกันสุขภาพที่ทางรัฐบาลมีบริการให้กับประชาชนก็ไม่เพียงพอและครอบคลุม จึงทำให้เกิดปัญหากรณีที่มีการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นสำหรับคนที่ไม่ได้ทำประกันสุขภาพไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำประกันสุขภาพสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนั้นมีคุณประโยชน์มากมายต่อชีวิตและครอบครัว ต่อไปนี้เรามาดูกันว่าประโยชน์ของการทำประกันสุขภาพจะมีอะไรบ้าง

 

คุณประโยชน์สำคัญ 6 ประการของการทำประกันสุขภาพ

 

  1. เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางสุขภาพ
   ชีวิตของคนเราเมื่อการใช้งานก็ย่อมมีการสึกหรอ หากขาดการดูแลร่างกายที่ดีก็อาจทำให้เกิดเจ็บป่วยขึ้นได้ การทำประกันสุขภาพก็เพื่อรองรับกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นหลักประกันไว้ว่า เมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเราจะยังมีเงินรักษาตัวและมีเงินชดเชยให้ใช้
  2. ปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลแพงมากและจะแพงขึ้นอีกเรื่อย ๆ ในอนาคตอย่างที่เรารู้ ๆ กันอยู่ว่าการให้บริการทางการแพทย์ที่รัฐบาลจัดสรรให้กับประชาชนนั้นยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมทุกโรค และค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันก็แพงขึ้นเรื่อย ๆ หากเราไม่ได้ทำประกันสุขภาพไว้ก็อาจทำให้เกิดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้
  3. ช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายให้ตนเองและครอบครัวการทำประกันสุขภาพ เป็นการโอนความเสี่ยงและภาระไปให้กับบริษัทที่รับประกัน ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง การมีประกันสุขภาพเตรียมไว้ก็ช่วยให้เราลดภาระที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งบริษัทที่เราทำประกันสุขภาพไว้ก็จะเป็นผู้ที่รับภาระค่าใช้จ่ายนี้แทนเราตามวงเงินที่เราได้ทำประกันเอาไว้
  4. ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ดีเมื่อเราทำประกันสุขภาพ เราก็มีทางเลือกในการเข้ารับการรักษาและก็มักจะได้รับการบริการด้วยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานและได้รับการบริการที่ดี โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องค่าใช้จ่าย
  5. มีเงินชดเชยรายวันให้กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล (กรณีซื้อเบี้ยชดเชยเพิ่มเติม)เมื่อเราเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินรุนแรงที่ต้องได้รับการรักษาเป็นเวลานานและอาจจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายวัน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ การทำประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขชดเชยเงินรายวันไว้ ก็จะทำให้เราได้รับค่าชดเชยรายวันจากการนอนโรงพยาบาล ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่เราได้ทำประกันเอาไว้ ช่วยให้เรามีรายได้เข้ามาใช้ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทำงาน
  6. เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จะได้ลดภาระให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง
   ประโยชน์สำคัญอันดับสุดท้ายกรณีที่เกิดเหตุการณ์บาดเจ็บรุนแรงจนทำให้ต้องสูญเสียบุคคลผู้เป็นเสาหลักของครอบครัว การทำประกันชีวิตรวมถึงประกันสุขภาพไว้ก็จะช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวที่อยู่ข้างหลังได้ และยังมีทุนสำรองไว้ให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้

 

ประโยชน์ของการทำประกันสุขภาพยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง และในช่วงชีวิตของคนเรานั้นอย่างไรเสียก็ต้องมีการเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้นการวางแผนเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตเอาไว้ด้วยการทำประกันสุขภาพ ก็จะเป็นการลดภาระในเรื่องการรักษาพยาบาลที่หนักให้เบาลงได้ครับ