การทำประกันชีวิตของมนุษย์เงินเดือนจึงมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิต และเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในอนาคต

หลักประกันชีวิตกับมนุษย์เงินเดือนกรุงไทย แอกซ่า iGen จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองนาน มีเงินคืน ลดหย่อนภาษีได้ คลิกเลย!
 

หนุ่มสาวคนทำงานกินเงินเดือน คือชนชั้นกลางส่วนใหญ่ในสังคมของเรา การทำงานรับจ้างเป็นวงจรซ้ำ ๆ กันเข้างานแปดโมงเช้าเลิกงานห้าโมงเย็น วนเวียนอย่างนี้ตลอดเวลา คนทำงานส่วนใหญ่มักจะทำงานหนักขาดการดูแลเอาใจใส่ร่างกายและจิตใจของตนเอง ขาดการออกกำลังกาย จึงทำให้ชีวิตตกอยู่กับความเสี่ยงที่มองไม่เห็น ประกันชีวิตจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยผ่องถ่ายความเสี่ยงและเป็นหลักประกันความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตให้กับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย

 

ดังนั้นการทำประกันชีวิตของมนุษย์เงินเดือนจึงมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิต และเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในอนาคต เรามาดูความสำคัญของประกันชีวิตกับมนุษย์เงินเดือนกันครับ

 

  1. เป็นการสร้างนิสัยในการเก็บออม – คนหนุ่มสาววัยทำงานส่วนใหญ่เมื่อเริ่มต้นทำงานก็มักจะไม่ได้คิดถึงเรื่องการเก็บออม หรือวางแผนการเงินสำหรับอนาคต และมักจะใช้จ่ายเงินส่วนใหญ่ไปกับเรื่องส่วนตัว เสื้อผ้าหน้าผมหรืออัพเกรดอุปกรณ์ไอทีให้ทันสมัยอยู่เสมอ จึงทำให้ขาดการใส่ใจในเรื่องของการออมเงินไป การทำประกันชีวิตก็เพื่อช่วยให้มนุษย์เงินเดือนได้มีโอกาสเก็บออมระยะยาวและมีเงินใช้จ่ายในอนาคต เพราะการทำประกันชีวิตจะเป็นการบังคับให้เราต้องกันเงินออกมาชำระค่าเบี้ยประกันเป็นรายเดือนอย่างสม่ำเสมอ เท่ากับว่าช่วยสร้างนิสัยการเก็บออมให้กับเราในทางอ้อมโดยที่เราไม่รู้ตัว
  2. เพื่อเป็นหลักประกันความไม่แน่นอนในอนาคต ชีวิตของคนเราที่ดำเนินอยู่ทุกวันนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเดินทาง หรือแม้กระทั่งการอยู่เฉยก็ยังเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ดังนั้นการทำประกันชีวิตคือการวางแผนสร้างหลักประกันไว้สำหรับอนาคตอันไม่แน่นอน หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น ประกันชีวิตที่เราได้ทำเอาไว้จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระอันหนักอึ้งที่เราต้องเจอให้เบาลงได้
  3. โอนความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นไปให้กับบริษัทผู้รับประกัน – เราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะต้องพบเจอความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง การวางแผนป้องกันไว้เสียแต่เนิ่น ๆ ด้วยการทำประกันชีวิตก็เป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงบริษัทที่รับทำประกันชีวิตก็จะเป็นคนเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายนั้นแทนเรานั่นเอง
  4. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี – ภาระสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เรามนุษย์เงินเดือนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั้นคือการเสียภาษีเงินได้ เพราะคนทำงานที่มีรายได้ทุกคนต้องยื่นเสียภาษีประจำทุกปี หากหลบเลี่ยงก็ผิดกฎหมายอาจโดนเรียกชำระภาษีย้อนหลังได้ การทำประกันชีวิตที่มีระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันที่เราจ่ายไปทุกเดือนสามารถเอามาเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน ทำให้เราเสียภาษีน้อยลงหรืออาจได้รับคืนภาษีก็เป็นได้
  5. เอาไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน – มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ การจะสร้างทรัพย์สินมรดกให้มั่งคั่งมากมายอาจทำได้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ การทำประกันชีวิตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถส่งมอบผลประโยชน์ตอบแทนให้กับลูกหลานคนที่อยู่ข้างหลังได้ หากวันใดวันหนึ่งที่เราต้องจากโลกนี้ไปแล้ว หลักประกันที่เราสร้างเอาไว้ก็ไม่ได้หายไปไหน ผลประโยชน์เหล่านี้ก็จะตกไปสู่ทายาทของเรานั่นเองครับ