คนทำงานหลายคนมีความฝันที่อยากจะไปทำงานต่างแดน ไปตามล่าหาความฝันยังต่างประเทศ ด้วยจะเป็นเพราะค่าแรงหรือรายได้จากต่างประเทศนั้นสูงกว่าในประเทศไทย

แนะนำการไปทำงานต่างประเทศ การเตรียมตัวเตรียมความพร้อมคนทำงานหลายคนมีความฝันที่อยากจะไปทำงานต่างแดน ไปตามล่าหาความฝันยังต่างประเทศ ด้วยจะเป็นเพราะค่าแรงหรือรายได้จากต่างประเทศนั้นสูงกว่าในประเทศไทย จึงเป็นสิ่งจูงใจสำคัญที่เป็นตัวผลักดันให้มีความต้องการไปทำงานยังต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการจะไปทำงานต่างประเทศนั้นจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อม ศึกษาถึงรายละเอียดและขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ ที่ต้องรู้

 

ต่อไปนี้จะเป็นคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับคนที่สนใจอยากจะไปเสี่ยงโชคทำงานต่างประเทศ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าวิธีที่เราจะไปทำงานยังต่างประเทศสามารถไปได้โดยวิธีใดบ้าง

 

5 วิธีไปทำงานต่างประเทศที่ถูกกฎหมาย

 

  • บริษัทจัดหางานจัดส่ง วิธีนี้เป็นวิธีที่เราไปติดต่อกับบริษัทหาจัดหางานซึ่งทางบริษัทจัดหางานจะเลือกงานเลือกประเทศที่จะไปให้ตรงกับความต้องการของเรา
  • กรมการจัดหางานจัดส่ง ติดต่อฝ่ายการจัดหางานต่างประเทศ วิธีนี้เป็นการไปติดต่อกับกรมการจัดหางานหรือไปแจ้งลงทะเบียนความต้องการของเราไว้ที่กรมการจัดหางาน ซึ่งจะมีการพิจารณาว่ามีงานหรืออาชีพในประเทศใดที่ตรงกับความสามารถของเรา
  • นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนเองไปทำงาน วิธีนี้จะเป็นในส่วนของการพาลูกจ้างหรือพนักงานของตนเองไปทำงานยังสาขาต่างประเทศ
  • นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนเองไปฝึกงาน วิธีนี้เป็นในส่วนของบริษัทเอกชนที่ต้องการจัดส่งพนักงานของตนเองไปทำงานหรือฝึกงานยังต่างประเทศ เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้มาพัฒนาบริษัทในอนาคตโดยที่บริษัทจะเป็นคนจัดการเรื่องต่าง ๆ ให้ ลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  • ผู้ที่จะไปทำงานมีสถานที่ทำงานและติดต่อหางานได้เอง ซึ่งผู้ที่จะไปทำงานต่างประเทศต้องแจ้งกรมการจัดหางานก่อนออกเดินทาง 15 วัน

 

เตรียมตัวให้พร้อม ไปทำงานต่างประเทศอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก

  • ก่อนการตัดสินใจไปทำงานยังต่างประเทศ เราต้องทำการศึกษารายละเอียดของงานที่จะทำ ตรวจสอบบริษัท และตัวแทนนายหน้าที่เราจะสมัครอย่างละเอียดรอบคอบ เป็นบริษัทที่ถูกกฎหมายมีใบอนุญาตจัดหางานหรือไม่ เพื่อป้องการถูกหลอก ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่กรมการจัดหางาน
  • ให้ความสำคัญในเรื่องของภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ การรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีการใช้มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และการที่เรามีความรู้ด้านภาษาก็จะเป็นประโยชน์ในการทำงานและการใช้ชีวิตยังต่างแดน และที่สำคัญสามารถใช้ในการต่อรองเรื่องค่าจ้างเงินเดือนได้อีกด้วย
  • จัดเตรียมเงินทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ ในเบื้องต้นก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศจะต้องมีการจัดเตรียมเรื่องพาสปอร์ต วีซ่า และการตรวจโรค และจำเป็นต้องสำรองค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่น ๆ ซึ่งเราต้องเตรียมให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้จ่าย
  • เพื่อป้องกันการถูกหลอกให้เสียเงินฟรี ๆ การจ่ายเงินค่าบริการ หรือค่าหัวให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง หลังจากที่เราจ่ายเงินแล้วเกิดความล่าช้าไม่ได้เดินทางภายใน 1 เดือน ให้เราแจ้งกับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานเพื่อตรวจสอบทันที

 

การจะไปทำงานยังต่างประเทศยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย เราจำเป็นต้องทำการศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนรอบด้าน รวมถึงข้อกฎหมายและความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวของประเทศที่เราต้องการไปทำงาน รวมไปถึงการศึกษาถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่อาหารการกินของประเทศนั้น เพื่อที่เราจะได้ปรับตัวให้เข้ากับการทำงานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนั้นได้อย่างมีความสุขและไม่เกิดปัญหาครับ