สำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่และมีลูกน้อย ก็ต้องคิดวางแผนอนาคตไว้ให้ลูกในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต

4 เคล็ดลับการออมเงินให้ลูกรักสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่และมีลูกน้อย ก็ต้องคิดวางแผนอนาคตไว้ให้ลูกในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต โดยเฉพาะสิ่งสำคัญเบื้องต้นที่เป็นรากฐานของชีวิตก็คือการศึกษา ซึ่งการที่คน ๆ หนึ่งจะเรียนจนจบปริญญาตรี อย่างต่ำก็ต้องใช้เงินทุนกันมากมายมหาศาล ยังไม่รวมคนที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเงินทุนสำรองให้เพียงพอ

 

ดังนั้นการวางแผนการออมไว้ให้บุตรหลานตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรละเลย วันนี้เรามีคำแนะนำในการออมเงินเพื่อเก็บไว้เป็นเงินทุนให้ลูกดังนี้ครับ

 

 • ออมโดยการฝากธนาคาร เป็นการออมพื้นฐานแบบเบสิกมาก ๆ เป็นวิธีการออมที่ค่อนข้างปลอดภัยและเป็นวิธีที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะนิยมกันมาก ส่วนรูปแบบการออมนั้นก็แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

  – ฝากออมทรัพย์ เป็นการออมแบบที่ง่ายที่สุดจะฝากหรือถอนเท่าไหร่ก็ได้ หรือเมื่อไหร่ก็ได้ แต่มีข้อเสียคือเราได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยที่น้อยมาก

   

  – ฝากประจำ การฝากประจำเป็นการออมเงินที่ดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง เพราะเป็นการบังคับให้เราต้องออมในระยะเวลาที่แน่นอน อาจจะเป็นประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน หรือ 24 เดือน เป็นต้น ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับก็จะมากกว่าการฝากแบบออมทรัพย์ ก็ถือว่าเป็นทางเลือกในการฝากเงินที่ดีทางหนึ่ง

   

  – ซื้อฉลากออมสินหรือ ฉลากธกส. เป็นรูปแบบการออมอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่ชอบการเสี่ยงโชค เพราะการซื้อสลากแบบนี้มีโอกาสถูกรางวัลด้วยอีกทางหนึ่ง และเมื่อครบกำหนดเวลาก็ได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย เรียกว่าความเสี่ยงแทบจะไม่มี

 • ออมโดยการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ถือว่าเป็นการออมระยะยาวที่เหมาะสมกับเป้าหมายการออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานได้เป็นอย่างดี
 • ออมโดยซื้อกองทุนรวมระยะยาว หากเราคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มีเป้าหมายการออมเพื่อเป็นเงินทุนให้ลูกในระยะยาว ขอแนะนำว่าการออมโดยการลงทุนในกองทุนรวม ถือว่าเป็นรูปแบบการออมที่ดีมาก ๆ และในระยะยาวแล้วผลตอบแทนที่ได้รับก็คุ้มค่าและสามารถเพิ่มพูนมูลค่าของเงินออมได้อีกด้วย
 • การออมโดยลงทุนในหุ้น High rich high return เป็นคำกล่าวที่ตรงที่สุดในการลงทุนในหุ้น  การลงทุนในหุ้นนั้นมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่ผลตอบแทนที่ได้รับก็สูงด้วยเช่นกัน  การที่เราจะใช้วิธีออมด้วยการลงทุนในหุ้นนั้น ก่อนอื่นเราต้องวิเคราะห์ความสามารถของผู้ลงทุนก่อนว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน และมีความรู้ความสามารถในเรื่องการลงทุนมากน้อยเพียงใด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนนั่นเอง

 

จริง  ๆ แล้วหากเป้าหมายการลงทุนของเราเพื่อเอาไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกในอนาคตนั้น ไม่แนะนำให้ลงทุนในหุ้นทั้งหมด 100% เพราะหากพลาดพลั้งมา ลูกอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือในอนาคตได้ ควรมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ตรงกับเป้าหมายมากที่สุดครับ