หลักประกันชีวิตกับมนุษย์เงินเดือน

หลักประกันชีวิตกับมนุษย์เงินเดือน

การทำประกันชีวิตของมนุษย์เงินเดือนจึงมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิต และเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในอนาคต

6 วิธีเลือกซื้อประกันชีวิตให้เหมาะสมกับตัวเรา

6 วิธีเลือกซื้อประกันชีวิตให้เหมาะสมกับตัวเรา

การทำประกันชีวิตถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไร มีเงินก็ทำได้แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องมีความละเอียดรอบคอบและซื้อประกันให้ตรงกับวัตถุประสงค์

6 คุณประโยชน์ของการทำประกันสุขภาพ

6 คุณประโยชน์ของการทำประกันสุขภาพ

ในปัจจุบันนี้ค่ารักษาพยาบาลมักจะมีราคาแพงขึ้นทุกขณะ และหลักประกันสุขภาพที่ทางรัฐบาลมีบริการให้กับประชาชนก็ไม่เพียงพอและครอบคลุม

5 ประโยชน์สำคัญของการทำประกันชีวิต

5 ประโยชน์สำคัญของการทำประกันชีวิต

การวางแผนทำประกันชีวิต คือการสร้างหลักประกันความเสี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรา อันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันไม่แน่นอน