Citibank Ready Credit เอกสารการสมัคร มีอะไรบ้าง?

Citibank Ready Credit เอกสารการสมัคร มีอะไรบ้าง?

บัตรกดเงินสด Citi Ready Credit สินเชื่อพร้อมใช้ ซิตี้ เรดดี้ เครดิต บัตรกดเงินสด Citibank Ready Credit เอกสารการสมัคร มีอะไรบ้าง? ทั้งพนักงานบริษัท และ เจ้าของธุรกิจ